You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fun room

Fun room je prostor u kojem se može organizovati:

  • kid's disco (posebno je opremljen za muziku i ples, a sadrži najmoderniju sound opremu, disco-kuglu, svjetlosne efekte i podij za ples);
  • kino ili se može koristiti kao mini amfiteatar.X

Besplatna registracija

X

Besplatna registracija